Þjónusta og ráðgjöf á sviði myndgreiningar

Raförninn ehf. veitir altæka ráðgjöf og tækniþjónustu á sviði myndgreiningar fyrir ört vaxandi heilbrigðisgeira með fókus á meiri gæði og meiri verðmæti . Við viljum aðstoða viðskiptavini okkar við að ná settum markmiðum með því að hlusta á og skilja þeirra sértæku þarfir.

Tækniþjónustan er byggð á þjónustusamningum þar sem skilgreint er m.a. umfang, tíðni, viðbrögð og rekstraröryggi búnaðarins sem þjónað er. Ef rekstraröryggið næst ekki þá lækka þjónustugjöld i samræmi við ákvæði í samningum.

Helstu þjónustusvið eru:

  • tækniþjónusta – viðhald á myndgreingarbúnaði og upplýsingakerfum
  • húsnæðishönnun – hugmyndahönnun starfsumhverfis
  • innkauparáðgjöf – ráðgjöf við innkaup á tæknibúnaði
  • úttektir og prófanir – móttökuprófanir, stöðuprófanir og reglubundnar prófa
  • sérlausnir – hönnun hug- og vélbúnaðar

Raförninn býður m.a. eftirfarandi þjónustu:

  • hugmyndahönnun starfsumhverfis myndgreiningardeilda
  • hugbúnaðarhönnun og innleiðingu hugbúnaðar
  • viðtöku- og stöðuprófanir
  • RIS og PACS þjónustu
  • innleiðingu og eftirfylgni gæðamála á myndgreiningardeildum